PlumTS Inc.

Interactive web studios · We do web · EST. 2005.

PlumTS Inc. je nekada bila grupa, isto tako nekada mladih ljudi, sada usko specijalizovanih za razvoj dekstop i mobilnih aplikacija, web dizajn, testiranje kvaliteta, serversku administraciju i IT konsalting. Danas je PlumTS Inc. one-man-team. PlumTS Inc. je nezvanično osnovan 2005. godine u septembru, a na zvanično osnivanje PlumTS Inc. čeka svoju priliku da postane pravno lice. Ispred nas je dugačak put, put na kome ćemo pokušati da istrajemo. Ova mala freelance grupa je počela u sastavu Nemanja Ćosović (front-end designer), Miloš Dedijer (server administrator) i Aleksandar Ružičić (back-end developer) sa sedištem u Čačku, Srbija.

Strana je namerno napisana na Srpskom jeziku.